Kala tärkein d-vitamiinin lähde

D-vitamiini on luuston mineralisaatioon vaikuttava elintärkeä rasvaliukoinen vitamiini. Lapsille sen vakava puutos aiheuttaa riisitaudin ja aikuisille luunpehmenemistaudin eli osteomalasian. Lievän puutoksen arvellaan olevan yhteydessä osteoporosiksen eli luukadon kehittymiseen. D-vitamiinin tärkein lähde on auringon säteily. D-vitamiinia nimittäin muodostuu ihossa auringonvalon vaikutuksesta. Pohjolan asukkaille sen sijaan talvisin kylmyyden ja auringonvalon niukkuuden vuoksi tärkein lähde on ravinto. Pohjoismaisten ravitsemussuositusten mukaan alle 3-vuotiaiden ja yli 60-vuotiaiden tulisi saada ravinnosta päivittäin D-vitamiinia 10 µg. Muille suositus on 5 µg. Suomalaisten D-vitamiinitilanne on huono. Uusimpien tutkimusten mukaan useat ihmisryhmät kärsivät lievästä D-vitamiinin puutoksesta.