Osuuskunta Puruveden kalasatama

Puruveden kalasatama osuuskunta on perustettu vuonna 2006 Kerimäellä. Osuuskunnan tarkoituksena on jäsenten ammatin tukeminen ja Mustalahden kalasataman ylläpitäminen ja kehittäminen. Osuuskunnan tarkoituksena on myös tukea jäsentensä tuotteiden markkinointia.

Osuuskunta tai osuuskunnan jäsenet ovat osallistuneet ammattikalastusta tukeviin projekteihin. Osuuskunnan ja kalatalousviranomaisten aloitteesta käynnistettiin vuonna 2010 norpalle haitattomien rysien kehittämisprojekti, johon on osallistunut viisi osuuskunnan jäsentä ja kaksi rantasalmelaista ammattikalastajaa.  Osa projektin tuloksista on katsottavissa Youtubessa (www.sivut iconex ja Tschhernij) ja Itä-Savon nettilehdessä. Loppuraportti valmistuu vuoden 2013 lopussa. Hanke jatkuu osana LIFE-projektia.

Osuuskunnan kokous päätti marraskuussa 2010 hakea EU:n komissiolta suojattua maantieteellistä merkintää (SMM) Puruveden muikulle.SMM-logolla varustetuilla tuotteilla on erityinen ominaispiirre tai maine, joka yhdistää ne määrättyyn alueeseen ja joka on luettava maantieteellisen alkuperän ansioksi. Puruveden muikun ominaispiirteet syntyvät Puruveden kirkkaan ja puhtaan  veden tuloksena: kylkien kirkas hopeisuus, pehmeäruotoisuus ja korkea D-vitamiinipitoisuus. Muita muikkukantoja lyhytkestoisempi kuolinjäykkyys vaatii huolellista jäittämistä ja käsittelyä laadun takaamiseksi. Puruveden muikun SMM-merkintä hyväksyttiin 2013. Maa -ja metsätalousministeriön päätös ja EU:n DOOR päätös.

Osuuskunnan jäsenet ovat osallistuneet myös troolisäleikön selvitykseen ja RFDI-järjestelmän kehittämiseen.

Järvikalan jäljitettävyys NFC-tekniikalla video Youtubessa

Osuuskunnan ammattikalastajat: Auvo Pekkinen pj., Antti Pesonen siht., Jorma Turtiainen hall., Paavo Pekkinen, Pekka Naukkarinen, Jari Hirvonen, Heikki Makkonen, Pasi Kivijärvi, Ossi Turtiainen ja Kimmo Härkänen.