Puruveden vedenlaatutiedot

Puruvesi kuuluu Saimaan niukkaravinteisten järvien joukkoon. Järveä ympäröivän valumaalueen hiekkaisen maaperän koostumuksesta sekä siitä, että järvi on sora- ja hiekkarantainen eristetty allas, johtuvat järven limnologiset erikoispiirteet. Silmiinpistävin piirre vedessä on sen kirkkaus. Koska järvessä on suomalaisille järville ominaista ruskeata humusainetta äärimmäisen niukasti, näkösyvyys saattaa yltää jopa12 metriin. Puruveden veden värittömyys eli kirkkaus on yleisesti tunnettu. On puhuttu Puruveden kristallivedestä” ja karuutta on luonnehdittu ultraoligotrofiseksi eli äärimmäisen karuksi.

Puruveden veden laatua voi myös tarkastella muiden viereisten Saimaan vesialueiden, läntisen Haukiveden ja alapuolisen Pihlajaveden syvännehavaintopisteiden vedenlaatutietoja vasten. Kaikki kolme kuuluvat Suomen ympäristökeskuksen laatuluokituksessa vedenlaadultaan luokkaan erin-omainen. Näkösyvyys ja veden väriluku kertovat veden kirkkaudesta. Puruveden näkösyvyys on noin kaksinkertainen viereisiin vesialueisiin nähden ja alhainen väriluku kertoo ”värittömyydestä” eli kirkkaudesta. Puruvesi on kirkkain suomalaisista suurjärvistä.

Puruveden vedenlaatutiedot.pdf